Хороший и полезный закон о счетчиках на воду, газ, тепло, электричество

Наконец 1 января 2016 года вступил в силу новый закон "України Про метрологію та метрологічну діяльність від 05.06.2014 № 1314-VII"
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1314-18

Согласно новому закону все нормативные ведомственные документы приводятся в соответствие новому Закону, а заключенные до даты выхода нового законы договора с потребителями услуг действуют исключительно в рамках нового закона.

Так, что же в этом новом законе? Вот выдержка из этого закона:
Стаття 17. Повірка засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації.

Пункт 4. Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну і теплову енергію, газ і воду), що є власністю фізичних осіб, здійснюються ЗА РАХУНОК СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, що надають послуги з електро- , тепло- , газо- і водопостачання.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті електричну і теплову енергію, газ і воду), що є власністю фізичних осіб, ПОКЛАДАЄТЬСЯ НА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, що надають послуги з електро- , тепло- , газо- і водопостачання.
Періодична повірка ПРОВОДИТЬСЯ ЗА РАХУНОК ТАРИФІВ на електро- , тепло- , газо- і водопостачання.

Порядок подання таких засобів на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, а також порядок оплати за періодичну повірку, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Порядок затверждено Постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 474 http://zakon.rada.gov.ua/go/474-2015-п

Розділ X ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року ...
2. До приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони діють в частині, що не суперечить цьому Закону.

Другими словами обычные жители должны только отвечает за сохранность и целостность счетчика. А работники (исполнители) должны проводить своевременные поверки, поверку проводить за свой счет, а не за счет жителей и самое главное они должны письменно уведомить потребителя о сроках проведения поверки.

Sabibon - самое интересное в интернете

Оставить комментарий